Skip to content
EnglishFrenchJapaneseKorean

The Cast

Samurai

Neko Ninja2

Usagi Yojimbo

katsuichi

Katsuichi

gen

Gennosuke

tomoe

Tomoe Ame

Yagi

Yagi

ino

Zato-Ino

inazuma

Inazuma

inukai

Inukai

Ninja

chizu2 (1)

Chizu

shingen

Shingen

Lords

noriyuki

Lord Noriyuki

hebi

Lord Hebi

Lord_Hikiji

Lord Hikiji

Gunnichi and Lord Mifune

Lord Mifune

Other

Mariko

Mariko

kenichi

Kennichi

sasuke

Sasuke

sanshobo

Sanshobo

Jotaro

Jotaro

spot

Tokage